..бусад

Эрүүл мэндийн төвөөс урьчилан сэргийлэх ажил зохион байгууллаа.

Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төв нь 2018 оны 02 дугаар сараас эхлэн долоо хоног бүр сумын ахмадуудад эрүүл мэндийн үйлчилгээг гэрээр олгож эхэллээ. “Миний гэр аюулгүй орчин” аяны хүрээнд Ахуйн ослоос сэргийлэх зөвлөмжийг 15 өрхөд тарааж, мэдээлэл өгснөөс гадна дотуур байрны 51-н сурагчдад томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт явууллаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.