..бусад

Ерөнхий боловсролын сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилд "Хичээлээс гадуурх зохион байгуулсан ажлын тайлангаа тавьлаа.

Ерөнхий боловсролын сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилд "Хичээлээс гадуурх зохион байгуулсан ажлын тайлан"-аа 5 дугаар сарын 16-ны өдөр сумын Соёлын төвд зохион байгуулж урлагийн 34 номер, 86 бүтээлийг дэлгэж багш, эцэг эх, иргэдэд толиуллаа.

 
 
 
-33:42
 

 

 
 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.