..бусад

Зөвлөн туслах хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тусгай удирдамжийн дагуу 1 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд төр, төсвийн байгууллагууд, баг, эргэлтийн эмийн сангуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, 10 чиглэлээр зөвлөн туслах хяналт шалгалт зохион байгууллаа. Уг шалгалтыг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч болон сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэй 2 ажлын хэсэг болон ажиллаж 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр дүнгийн хурлаа хийж, ажлаа танилцууллаа.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.