..бусад

ИТХ-ын V хуралдаан боллоо.

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн V хуралдаан 6 дугаар сарын 09-ны өдөр хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:
1. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хагас жилийн хэрэгжилт
2. 2017 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл
3. Төсвийн тодотгол
4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2017 оны хагас жилийн хэрэгжилт
5. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.