..бусад

ИТХ-ын II хуралдаан 2016.12.02-ны өдөр хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж баталлаа.

        Сумын ИТХ-ын 2 дахь удаагийн хуралдаан 2016.12.02-ны өдөр хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:

1. Сумын ИТХ-аас 2016-2020 онд баримтлан ажиллах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө

3. 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнөөс хасалт хийх

4. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах газрын байршил хэмжээ

5. 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.