Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Тус сумын ИТХ-ын XII хуралдаан буюу отгон хуралдааныг 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж ИТХ-ын 2016-2020 оны ажлын тайлан, сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан, Газар өмчлөл, 2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах гэсэн 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа. ИТХ-аас 2016-2020 оны ИТХ-ын төлөөлөгчөөр сонгогдон ажилласан төлөөлөгчдөд гарын бэлэг гардуулж, хүндэтгэл үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй ..

Тус сумын ИТХ-ын ээлжит XI хуралдаан 12 дугаар сарын 18-ны өдөр болж 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:
1. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны ажлын тайлан
2. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилт
3. Сумын Эдийн Засаг, нийгмийг хөгжүүлэх талаар 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, 2020 оны зорилтын тухай
4. Сумын 2020 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
* Багийн хилийн заагийг тодорхойлох тухай
* Газрын төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын ИТХ-ын ээлжит VII хуралдаан 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр хуралдлаа. Хуралд 11 төлөөлөгч оролцсноос гадна аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, төсвийн байгууллагын дарга эрхлэгч, холбогдох төрийн албан хаагчид оролцож 9 асуудал хэлэлцлээ. Үүнд сумын ИТХ-ын 2018 оны хагас жилийн тайлан, сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2018 оны хагас жилийн тайлан, 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, сумын 40 жилийн ойг угтаж хэрэгжүүлэх "Бүтээлч ажлын жагсаалт", Газар зохион байгуулалтын 2018 оны хагас жилийн хэрэгжилт, нэмэлт өөрчлөлт, сумын 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, бэлчээрийн менежментийн журам, дотоод асуудлуудыг хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгч баталлаа.

 
Дэлгэрэнгүй ..

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид 2018.05.15-16-ны өдрүүдэд сонгогдсон тойрогтоо ажиллаж, Өлзийт багийн 1 чиглэлд 64 өрхийн 85 иргэнд, Шар тал багийн 3 чиглэлд 108 өрхийн 155 иргэнд сум орон нутгаас хэрэгжүүлж буй ажил, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар мэдээлэл хийж, 240 иргэнээс гарсан санал хүсэлтийг сонсож, 88 санал хүсэлтийг нэгтгэн сумын ИТХТ-ийн тогтоолоор холбогдох мэргэжилнүүд хариуцуулан 6-р сард зохион байгуулагдах багийн ИНХ-аар шийдвэрлэлтийн талаар мэдээллийг хийж ажиллахаар боллоо.

 
Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тусгай удирдамжийн дагуу 1 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд төр, төсвийн байгууллагууд, баг, эргэлтийн эмийн сангуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, 10 чиглэлээр зөвлөн туслах хяналт шалгалт зохион байгууллаа. Уг шалгалтыг аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч болон сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэй 2 ажлын хэсэг болон ажиллаж 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр дүнгийн хурлаа хийж, ажлаа танилцууллаа.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит VI хуралдаан 12 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдаж, 11 асуудал хэлэлцлээ. Хуралдаанаар: 
1. Сумын ИТХ-ын 2017 оны ажлын тайлан
2. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт
3. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн зорилт, чиглэл батлах тухай
4. Сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
5. Сумын 2017 оны төсвийг тодотгон батлах тухай
6. Сумын 2018 оны төсвийг батлах тухай
7. Сумын боловсролын талаар баримтлан ажиллах бодлого батлах тухай
8. Сумын Эрүүл мэндийн талаар баримтлан ажиллах бодлого батлах тухай
9. Сумын 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
10. Сумын 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
11. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч өөрчлөх тухай асуудлуудыг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. 

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн V хуралдаан 6 дугаар сарын 09-ны өдөр хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:
1. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хагас жилийн хэрэгжилт
2. 2017 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл
3. Төсвийн тодотгол
4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2017 оны хагас жилийн хэрэгжилт
5. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай.

Дэлгэрэнгүй ..

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын IV хуралдаан 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр боллоо. Хуралдаанаар Сумын ИТХ-ын ажлын албаны 1 дүгээр улирлын ажлын тайлан, Шинээр баг байгуулах тухай 2 асуудал хэлэлцлээ.

Дэлгэрэнгүй ..

       Сумын ИТХ-ын III хуралдаан 2016.12.15-ны өдөр хуралдаж 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:

1. Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2017 оны зорилт

2. 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, тодотгол

3. 2017 оны төсөв батлах

4. ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

 

Дэлгэрэнгүй ..

        Сумын ИТХ-ын 2 дахь удаагийн хуралдаан 2016.12.02-ны өдөр хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж баталлаа. Үүнд:

1. Сумын ИТХ-аас 2016-2020 онд баримтлан ажиллах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө

3. 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнөөс хасалт хийх

4. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах газрын байршил хэмжээ

5. 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

 

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.