..бусад

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Э.Сувд-Эрдэнэ

Эрдэнэчулуун овогтой Сувд-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч мэргэжилтэй, дээд боловсролтой

99463148

Төрийн албанд 1, тухайн албанд 1 жил ажиллаж байна. 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.