..бусад

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн М.Түвшинзаяа

Мөнхбат овогтой Түвшинзаяа

Нягтлан бодогч мэргэжилтэй, дээд боловсролтой

99676297

майл хаяг: 

төрийн албанд 1 жил, тухайн албан тушаалд 1 жил ажиллаж байна. 

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.