..бусад

Өлзийт багийн ИНХ 3-р сарын 06-ны өдрийн 14 цагт болно.

Хуралд: 
1. Төсөвт байгууллагуудын 2018 оны жилийн ажлын нэгдсэн тайлан.
2. "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил", "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жилийн аян", "Ахмадын жил"-ийн ажлын нээлт
3. Өлзийт багийн Засаг даргын мэдээллийг тус тус танилцуулж хэлэлцүүлнэ.

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.