..бусад

Цэргийн насны залуучуудын анхааралд

2017 оны ээлжит цэрэг татлага 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр болох тул оюутнууд сургуулийн тодорхойлолт, сургалтын төлбөр төлсөн баримт, цэргийн зарлан дуудах хуудас авсан цэргийн насны эрчүүд Эрүүл мэндийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, 2 хувь цээж зургаа багийн засаг даргад 4 дүгээр сарын 10-ны дотор бүрдүүлж өгнө үү. Засаг даргын тамгын газар

    © 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.