Хуудас:  1   2   3  ( 26 мэдээ )

2021-04-21 08:39:27

2021-04-21 08:39:08

2021-04-21 08:38:45

2021-04-21 08:38:26

Ажлын байрны зар

2021-01-13 08:59:05

Тус сумын ЗДТГ-ын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд шаардлага хангасан иргэдийн өргөдлийг 2021.01.22-ны өдөр хүртэл Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна.
Тавигдах шаардлага:
- Дээд боловсролтой
- Хүрээлэн буй орчин судлал, Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах технологи, Уул уурхай, олборлолт, Аялал жуулчлал мэргэжилтэй байх.
- Комьпютерийн хэрэглээний програм, албан хэрэг хөтлөх чадвартай байх.
Дэлгэрэнгүй ..

Ажлын байрны зар

2021-01-13 08:58:44

Тус сумын ЗДТГ-ын Газрын даамлын сул орон тоонд шаардлага хангасан иргэдийн өргөдлийг 2021.01.22-ны өдөр хүртэл Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна.
Тавигдах шаардлага:
- Дээд боловсролтой
- Газар зохион байгуулалт, Газрын үнэлгээ, Газрын кадастр, Экологич, Агрономч, Байгаль орчны үнэлгээ мэргэжилтэй байх.
- Комьпютерийн хэрэглээний програм, албан хэрэг хөтлөх чадвартай байх.
 
Дэлгэрэнгүй ..

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль 2020 оны 11 дүгээр сард батлагдсантай холбогдуулан уг хуулийн 6.1 дэх заалтад "Нэг малын тоо толгойд тухайн татварын жилд ногдуулах албан татварын хэмжээ нь 0-2000 төгрөг байна", 6.2 дахь заалтад "Албан татварын хэмжээг энэ хуулийн 6.1-д заасан хязгаарт багтаан сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал малын төрөл тус бүрээр тогтооно" 8.1 дэх заалт "Энэ хуулийг 2021.01.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө" гэж баталсан тул иргэд та бүхэн саналаа цахимаар ирүүлнэ үү. Жич: Ажлын хэсэг малчид та бүхнээс утсаар санал авч эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй ..
Сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж байна. Иймд иргэн та саналаа ирүүлнэ үү.
 
Дэлгэрэнгүй ..

Ажлын байрны зар

2020-12-02 03:24:51

Сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний түр орон тоонд ажлын өргөдөл хүлээн авна. Тавигдах шаардлага:
Дээд боловсролтой, Хүнс үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэрийн технологи, материал судлал, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, санхүү, банк, даатгал, менежмент ба удирдахуй зэрэг мэргэжлээр төгссөн байх, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, цаг баримтладаг байх.
Өргөдлийг 12 дугаар сарын 04-ний өдөр хүртэл ЗДТГ-т хүлээн авна. 99024234
Дэлгэрэнгүй ..

Иргэдийн анхааралд:
5 сарын 26-ны 10 цагаас бүх нийтийн цэвэрлэгээтэй тул иргэд өрх бүр гудамж хороолол, өөрсдийн хашааны урьд хойд хажуу талын 50 метр орчмыг цэвэрлэнэ үү. Төрийн албан хаагчид гудамж хорооллыг хариуцан цэвэрлүүлэх тул тэдний тавьсан шаардлагыг биелүүлэхийг анхааруулж байна.
Сумын ЗДТГ, Өлзийт баг

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2   3  ( 26 мэдээ )

Зарлал мэдээлэл

  • 2021-04-21 08:39:27

  • 2021-04-21 08:39:08

  • 2021-04-21 08:38:45

  • 2021-04-21 08:38:26

  • бусад

© 2015, Булган аймгийн Баяннуур сумын ЗДТГ.